KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR

Tillämpning:
Dessa köp- och leveransvillkor gäller för samtliga avtal mellan Meldgaard Pet A/S, CVR-nr. 13767084, och Säljarens företagskunder avseende köp och leverans av djurartiklar, foder och andra produkter samt relaterade tjänster.

Nya kunder:
Alla nya kunder hos Meldgaard Pet kreditbedöms innan första order. Alla typer av kredit förutsätter godkännande från säljarens ekonomiavdelning med hänsyn till ev. kreditförsäkring.

Alla priser i webbutiken anges exkl. moms, även alla belopp som nämns i dessa handelsvillkor anges exkl. moms.
Nya kunder ska räkna med upp till 5 dagars leveranstid. 
Om betalning inte sker inom angiven tid tillkommer en påminnelseavgift på100 kr. per påminnelse, det tillkommer även ränta på 2 % pr. mån. Eventuella omkostnader för inkasso debiteras enligt gällande lagstiftning.

Betalning via ”LeverandørService” – Betala dina fakturor på ett enklare sätt:
Vi kan erbjuda dig automatisk betalning av fakturor via LeverandørService, som kan jämföras med AutoGiro – med skillnaden att tjänsten endast gäller mellan företag.
Mer än 100 000 danska företag betalar redan sina fakturor med denna tjänst – eftersom de sparar både tid och pengar.
Om du anmäler dig till detta system kommer de belopp som framöver förfaller till betalning att dras direkt från ditt bankkonto, utan att du först behöver göra något.

Du sparar tid - betalningen sker automatiskt.
Betalas alltid sista betalningsdag, vilket ger dig räntor under så lång tid som möjligt.

På grund av ovanligt hektiska perioder eller semester kan det hända att räkningar inte betalas i tid. Med LeverandørService kommer alltid räkningarna att betalas i tid – varken för tidigt eller för sent. Du undviker därmed eventuella avbrott i leveranser och slipper eventuella påminnelseavgifter och dröjsmålsräntor. 

Du slipper betala inbetalningskort, skicka checkar eller överföra belopp via Internetbank.
Du får helt enkelt mindre pappersarbete. 

Du har fortfarande total kontroll:
På varje enskild faktura som vi skickar till dig kommer att anges hur stort belopp vi kommer att dra från ditt konto - och när. Du kan dock alltid stoppa en betalning (upp till två bankdagar efter att betalningen har genomförts), om du av ena eller andra orsaken inte vill betala aktuell faktura. 

Du behåller överblicken och kan lägga din tid på företagets kärnverksamhet. Tjänsten är dessutom gratis för dig. 

Anmälan kan göras på vår hemsida 
www.meldgaard.com/leverandoerservice/. Du kan även anmäla dig genom att fylla i och returnera bifogad anmälningsblankett, sen ordnar vi resten.

Om du har frågor ang. vår nya tjänst ber vi dig kontakta vår kreditavdelning på telefon: +45 74 33 73 12 eller läs mer på:
https://leverandoerservice.mastercard.com/ 

Fraktpriser:

  • Fraktfri leverans vid beställningar på minst 6000 SEK (Område 10-76 - dog ikke område 62 - se område med rødt nedenfor)
  • För beställningar under 6000 SEK tillkommer expeditionsavgift på 150 SEK samt frakt enligt gällande taxor.

Zonekort over Sverige

 

Prisförbehåll:
Säljaren anger priserna med förbehåll för fel.

 Fakturering och betalning:
Om inte annat har avtalats är betalningsfristen netto + 10 dagar. Om betalningsfristen inte hålls skickas en påminnelse med en avgift på 100 kr. pr. påminnelse, det tillkommer även ränta med 2 % pr. påbörjad månad.
Eventuella omkostnader för inkasso debiteras i enlighet med gällande lagstiftning.
Inbetalningar ska ske till JyskeBank, kontonr: 7751 200167-6.

 Kvittningsrätt
Alla företag inom Meldgaard-koncernen har rätt att kvitta egna krav mot kunden mot kundens eventuella krav mot andra företag inom Meldgaard-koncernen.

 Leveranstid:
Ordrar lagda innan kl. 12 på vardagar levereras om möjligt inom 48 timmar (inte helger).
Om varorna hämtas ska ordern vara lagd innan kl. 12 dagen innan hämtning, varorna kan då hämtas efter kl. 12 efterföljande dag. 
Angiven leveranstid är en ungefärlig leveranstid, säljaren påtar sig inget ansvar förluster eller kostnader som följd av leveransförsening, om inte detta skriftligen har bekräftats av säljaren. Köparen har skyldighet att motta köpta varor upp till 3 mån. efter avtalad leveranstid. Med leveranstid avses den tid som går mellan kundens accept av orderbekräftelsen, som innehåller de specifikationer som bekräftas av säljaren, till leveransen äger rum. Om någon specifikation i beställningen ändras i förhållande till orderbekräftelse, ändras leveranstidpunkten och en ny leveranstid skickas till kunden. Även om försäljningsföremålet inte är en massproducerat vara utan en specialtillverkad vare ansvarar inte säljaren för ev. förseningar utan ett skriftligt avtal härom.

Beställningsvaror:
Leveranstiden för en beställningsvara är normalt 10 dagar från lagd order, men avvikelser upp till en vecka kan förekomma.
Beställningsvaror skickas INTE fraktfritt senare, därför kan du välja att antingen få dina varor i två leveranser och betala 2 x frakt eller lata hela ordern vänta till beställningsvarorna har kommit.

Det finns ingen ångerrätt i samband med beställningsvaror.

Reklamation:
Reklamationer ska ske omgående vid varans mottagande när det gäller synliga brister och inom 8 dagar efter mottagande för dolda brister.
Om det är fel eller brister avseende en leverans från Meldgaard Pet A/S, ska du kontakta oss via mail (pet@meldgaard.com). 
När vi mottar ett klagomål gällande en vara kommer vi att ta ställning till om varan ska repareras, bytas eller om pengarna ska återbetalas. 
I händelse av slutsålda varor krediteras kunden med aktuellt belopp. 
Vi mottar inte reklamationer som skickas till oss som rekommenderat brev.

 Meldgaard Pet A/S ansvarar inte för köparens driftsförluster, förluster av vinst eller andra indirekta förluster, härunder förluster gentemot tredje part, i händelse av föreningar eller brister i leveransen.

 Produktansvar:
Säljaren ansvarar endast för den skada som den sålda varan orsakar, om det kan dokumenteras att skadan beror på grov skyldes grov vårdslöshet från Säljarens sida. Säljaren ansvarar aldrig för förluster av vinst eller andra indirekta förluster.

Transportskador:
Vid transportskador orsakade av fraktbolag ska transportbolaget omgående kontaktas och chauffören ska skriva ett meddelande som anger felet. Meddelandet skickas till oss via mail, fax eller post. 
Skadade varor returneras till Meldgaard Pet A/S, först efter skriftligt avtal.

Felbeställning/retur av varor:
Om du har misstag har beställt/angett fel vid beställning i vår webbutik är det naturligtvis inte något problem. Skicka först ett mail (pet@meldgaard.com) senast 8 dagar från mottagande av varan och skriv vilka varor det handlar om. Returnera dem sedan i obrutet emballage till oss. Kopia av fakturan ska bifogas. 

Retur av varor sker på köparens bekostnad.

Originalemballage utgör i vissa fall en betydande del av varans värde, vilket kan innebära att varan inte kan betraktas var returnerad i samma skick om emballaget inte följer med.
Vi krediterar beloppet minus en expeditionsavgift på 75 kr per artikelnummer. Varor som skadats efter mottagande mottas inte i retur. 

Leveransförbehåll:
Rea-varor har en blå "Rea"-märkning. Angivet pris är priset efter rabatt.
Varor märkta med en grön prick finns normalt på lager. Det kan dock förekomma situationer då varor, trots grön märkning, inte kan levereras. I dessa fall har Meldgaard Pet A/S INTE skyldighet att skicka dessa varor senare.
Om varor är märkta med en orange prick innebär det att det endast finns ett fåtal på lager. Det innebär att om man vill vara säker på att varan följer med beställningen ska man ringa och dubbelkolla med våra säljare på tel. +45 74337283.

Varor märkta med en röd prick finns inte på lager. 
Tillfälligt utsålda varor skickas INTE senare utan ska beställas om. 

Force majeure:
I händelse av strejk, lockout eller andra typer av arbetsnedläggelse hos leverantörerna till aktuell order, även krig, blockad, karantän, eldsvåda, is, trafikstörningar, olyckshändelser, haveri eller andra oförutsedda orsaker som hindrar eller i betydande grad försvårar orderns slutförande eller orderns transport till leveransplatsen, står leverantörer fri från ansvar så länge som hindret består.

Tillämplig lag och jurisdiktion:
Eventuella tvister ska avgöras i dansk rätt i rättsinstans närmast Säljaren.

Bokningar för stavfel, prisändringar och tillgänglighet etc.

Meldgaarpet.com tar inget ansvar för fel (utskrift / skrivfel) och defekter i priser, beskrivningar och bilder samt till tillgänglighet. Melgaardpet.com har all rätt att ändra priser och beskrivningar utan förvarning.